Algemene voorwaarden voor Business klanten

Algemene voorwaarden voor Business klantenAlgemene Voorwaarden voor het bestellen en betalen van maaltijden bij Eetkoeriers

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenis, tenzij uit de context het tegendeel blijkt:

Algemene voorwaarden betekent onderhavige algemene voorwaarden.
Dag betekent kalenderdag.
Eetkoeriers betekent de onderneming De Eetkoeriers Coöperatie U.A., gevestigd aan Nieuwstraat 5, te Valkenswaard en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 91800641.
Klant betekent de uiteindelijk besteller/koper van de maaltijd.
Website betekent het platform van Eetkoeriers, zijnde eetkoeriers.nl.
Bezorger betekent de zelfstandige persoon of bedrijf welke gekoppeld is aan een of meerdere restaurants om voor hen de opdracht voor bezorging uit te voeren.

Artikel 1: Algemene bepalingen
   Eetkoeriers.nl is een maaltijdbezorgplatform dat wordt geëxploiteerd door  De Eetkoeriers Coöperatie U.A. (hierna " Eetkoeriers"), gevestigd te Valkenswaard, KvK nummer 91800641. Eetkoeriers faciliteert het bestelproces tussen klanten en uitvoerende partijen als restaurants en de zelfstandige bezorgers. In deze rol treedt Eetkoeriers op als agent voor de zelfstandige bezorger, niet voor de klant.
   Eetkoeriers publiceert het productaanbod van meerdere restaurants en aanbieders van gerelateerde producten op haar platform. De productaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van het aanbod en de bijgeleverde informatie. Indien een klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen welke mogelijk in de aangeboden producten kunnen zitten, raden wij aan dat zij eerst contact opneemt met het restaurant of aanbieder om zich er van te verzekeren of de gewenste producten geen allergenen bevatten.
   In het geval van een conflict kan Eetkoeriers bemiddelen tussen klant en de uitvoerende partij, en de uitvoering van een oplossing faciliteren. In het geval bemiddeling niet tot een oplossing leidt is Eetkoeriers geen partij meer tussenbeide.
   Eetkoeriers betracht zorgvuldig om te gaan met de bestel- en betaalgegevens van de klanten. Bij gebrek of bij roekeloos handelen kan Eetkoeriers niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden verlies of schade als een derde partij onbevoegd toegang heeft gekregen tot klantgegevens via onze website.
Bezorgers zijn zelfstandig in hun beslissing om een opdracht van het restaurant aan te nemen of te weigeren en om de manier van uitvoering te bepalen. Het restaurant wordt gezien als de opdrachtgever en de zelfstandige bezorger als de opdrachtnemer van de bezorgopdrachten.

Artikel 2: Prijzen en betalingen
   De prijzen van de producten en (bezorg)diensten op onze website zijn inclusief BTW en zijn correct op het moment van publicatie. Er kunnen geen rechten ontleent worden aan verlopen of elders gepubliceerde aanbiedingen. Eetkoeriers behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de prijzen te wijzigen.
   Een klant kan een fooi geven aan de bezorger(s) of aan (de medewerkers van) het restaurant. Deze fooi zal 100% aan de bezorger(s) of het restaurant worden uitgekeerd.
   Indien de klant of de zelfstandige bezorger aanvullende of afwijkende afspraken gemaakt heeft met het restaurant of de bezorgdienst, dan zullen deze slechts gelden nadat het restaurant of de bezorgdienst dit aan Eetkoeriers heeft bevestigd.
   De koopovereenkomst wordt pas gesloten op het moment dat de betaling afgerond is.
   Betalingen worden in opdracht van Eetkoeriers verwerkt door de payment service provider Mollie.

Artikel 3: Correctheid, aanpassen en annuleren van bestellingen
   De Klant is geheel verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de eigen bestelling zoals zij deze wil ontvangen. Indien de gewenste producten, of eventuele aanpassingen hieraan, niet correct zijn doorgegeven, dan is klant hier zelf verantwoordelijk.
   Indien een klant een wijziging wil maken aan een bestelling, of deze wil annuleren, zullen Eetkoeriers en restaurant indien er nog niet begonnen is met de bereiding binnen redelijkheid en billijkheid proberen dit verzoek te honoreren. Het eindoordeel blijft echter aan Eetkoeriers dan wel het restaurant.
   Indien het voor het restaurant of de bezorgers niet mogelijk is om de bestelling te leveren dan heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren en het volledig betaalde bedrag terug te krijgen.
   Indien een wijziging aan de bestelling extra kosten met zich meebrengt, dan is Eetkoeriers en het restaurant gerechtigd deze voor aanvang van levering in rekening te brengen. Indien klant deze extra kosten niet tijdig betaald, behouden Eetkoeriers en restaurant zich het recht voor deze wijziging niet door te voeren en de bestelling te leveren zoals deze origineel is geplaatst. Klant heeft geen recht op teruggave van geld als gevolgd hiervan.
   Eetkoeriers, de restaurants en de bezorgers doen hun best om bestellingen zo op tijd mogelijk te leveren. Gezien de aard van het werk kan het echter voorkomen dat een bestelling vertraging oploopt. Vertraging op zich geeft de klant geen recht op het annuleren van een bestelling, tenzij de vertraging excessief is. In geval van een excessieve vertraging zal de klant eerst contact opnemen met de Helpdesk van Eetkoeriers of het restaurant en een laatste kans geven de bestelling binnen redelijkheid te leveren.
   Wanneer een klant kiest voor bezorging tegen gereduceerd tarief tijdens een Happy Hour, dan zal Eetkoeriers de bezorging proberen deze optimaal in te plannen tijdens dit tijdvak. Hoewel Eetkoeriers zoveel mogelijk rekening zal proberen te houden met de wensen van een klant, kan een klant bij bezorging tijdens een Happy Hour geen aanspraak maken op een zelf geselecteerde specifieke bezorgtijd.
   De wettelijke bedenktijd bij verkoop op afstand, ook wel bekend als het herroepingsrecht, is niet van toepassing op bereid voedsel en dranken. Voorverpakte producten die besteld worden bij Eetkoeriers kunnen wel onder het herroepingsrecht vallen, mits de verpakking ongeschonden is en binnen 14 dagen na aankoop. Indien een klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dan is de klant verantwoordelijk voor het betalen van de toepasselijke retourkosten, te weten de verzendkosten via derden of de bezorgkosten van Eetkoeriers op het moment van afhalen van de te retourneren producten.
   In het geval van het annuleren of het anderzins terugbetalen van (een deel van) een bestelling, na goedkeuring door de Helpdesk van Eetkoeriers dan wel het restaurant, zal de Helpdesk van Eetkoeriers via het door de klant opgegeven e-mailadres contact opnemen om gegevens uit te wisselen om deze terugbetaling te faciliteren. Na het hebben ontvangen van alle benodigde gegevens zal het te retourneren bedrag binnen 5 werkdagen overgemaakt worden.

Artikel 4: Levering
   Klant is geheel verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de gegevens die van belang zijn voor het leveren van de bestelling, zoals -maar niet beperkt tot- het gewenste tijdstip van bezorgen of afhalen, het bezorgadres en contactgegevens. Als een bestelling niet juist geleverd kan worden als gevolgd van het incorrect doorgeven van relevante gegevens, is klant hier zelf verantwoordelijk voor. Dit geld ook voor gegevens die na het plaatsen van een bestelling telefonisch, via e-mail of via chat zijn doorgegeven aan Eetkoeriers, het restaurant of de bezorgdienst.
   Wanneer een klant een bestelling plaatst kan zij aangeven of zij deze zo snel mogelijk wilt ontvangen, op een vooraf aangegeven tijdstip of binnen een bepaald tijdskader. Indien de klant aangeeft de bestelling zo snel mogelijk te willen ontvangen zal zij bij het plaatsen van de bestelling een geschatte levertijd krijgen, maar moet zij er rekening mee houden dat deze eerder geleverd kan worden. Indien de klant een bestelling op een vooraf aangegeven tijdstip of binnen een bepaald tijdskader wilt ontvangen dan moet zij er rekening mee houden dat deze vanaf 10 minuten voor dit tijdstip geleverd kan worden.
   De bezorger zal de bestelling afleveren op het door de klant opgegeven adres, met inachtname van eventuele (redelijke) aanwijzingen. Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat het opgegeven adres klopt, dat de klant voor de bezorger bereikbaar is via een deurbel, aankloppen of telefonisch contact, en dat de bezorger de bestelling veilig kan afleveren.
   Indien klant in een pand woont of werkt waar meerdere mensen aanwezig zijn, is klant er zelf verantwoordelijk voor duidelijke instructies achter te laten over hoe de klant bereikt kan worden, zoals welke deurbel gebruikt moet worden of op welke kamer / afdeling de bestelling moet worden afgegeven. Als er sprake is van dubbelzinnigheid en als gevolgd van onduidelijke of foutieve instructies de bestelling word afgegeven aan de verkeerde persoon, is klant hier zelf verantwoordelijk voor.
   Indien de bezorger bij het afleveren van de bestelling de klant niet kan bereiken, zal de bezorger maximaal 5 minuten wachten. Hierna zal de bezorger de bestelling op een zo veilig mogelijke plek achterlaten, en dit via een sms-bericht aan de klant laten weten. Als er als gevolg hiervan iets met de bestelling gebeurt is de klant hier zelf verantwoordelijk voor.
   Alcoholhoudende dranken kunnen alleen worden verkocht en bezorgd aan personen van 18 jaar of ouder. Door het plaatsen van een bestelling bevestig je dat je ouder bent dan 18 jaar. Uitgangspunt bij het bezorgen van een bestelling welke alcoholhoudende dranken bevat is NIX18, wat betekent dat wanneer een bezorger vermoed dat de klant jonger is dan 25 jaar, zij om identificatie zal vragen. Indien er geen geldig identiteitsbewijs getoond kan worden om de leeftijd te bepalen, mag de bezorger weigeren om de alcoholhoudende dranken te leveren; de rest van de bestelling kan wel gewoon geleverd worden. Een bezorger kan levering ook weigeren als de klant onder invloed lijkt te zijn van drugs of alcohol en zij het niet verantwoordelijk acht om de bestelling te leveren. Indien een levering van alcoholhoudende dranken geweigerd word, kan deze toch in rekening gebracht worden.
   Indien een klant een bestelling plaatst om zelf af te halen, dan is de klant er zelf verantwoordelijk voor om op tijd bij het restaurant aanwezig te zijn. Noch het restaurant noch Eetkoeriers aanvaarden aansprakelijkheid als de bestelde producten niet meer warm, gekoeld of anderzins vers zijn als gevolg van te laat afhalen door de klant.

Artikel 5: Klachtafhandeling

   Als de klant kort na het ontvangen van de bestelling merkt dat er iets verkeerd gegaan is kan zij contact opnemen met de Helpdesk van Eetkoeriers dan wel het restaurant om naar een redelijke oplossing te zoeken.
   Anders dan voor het direct oplossen van problemen met een bestelling, dient de klant eventuele klachten neer te leggen bij de verantwoordelijke partij. Voor klachten omtrent de producten dient de klant contact op te nemen met het restaurant. Voor klachten omtrent de levering van de bestelling kan de klant contact opnemen met de Helpdesk van  Eetkoeriers, welke de klant vervolgens zo snel mogelijk, maar binnen 2 werkdagen, in contact zal brengen met de betrokken bezorgdienst.

Privacyverklaring

Eetkoeriers is een website van De Eetkoeriers Coöperatie UA, gevestigd aan Nieuwstraat 5, 5552BT te Valkenswaard en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De Eetkoeriers Coöperatie U.A.
Nieuwstraat 5, 5552BT Valkenswaard
telefoon: 06-43974117
privacy@Eetkoeriers.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Eetkoeriers verwerkt de persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- GPS positie
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) - Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type

Indien personen jonger dan 16 jaar bij ons een bestelling plaatsen dan worden deze als bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@Eetkoeriers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Eetkoeriers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Het afhandelen van jouw betaling
- Het verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Eetkoeriers analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
- Eetkoeriers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Eetkoeriers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Helpdesk van Eetkoeriers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Eetkoeriers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- uitvoerend personeel van restaurants en bezorgers krijgen alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren jouw bestelling; zij bewaren gegevens die tot jou als persoon herleidbaaar zijn niet langer dan 48 uur na het hebben afgerond van de bestelling.
- de klantenservice heeft direct toegang tot de gegevens van jouw bestelling tot 1 week nadat deze is afgerond.
- de klantenservice indien dit nodig is om problemen op te lossen de gegevens van jouw bestelling tot 1 jaar na afronding van de bestelling terughalen.
- gegevens gerelateerd aan persoonlijke kortingscodes met een beperkt aantal gebruiken worden bewaard tot 1 week nadat deze kortingscode is gebruikt.
- gegevens gerelateerd aan jouw account of jouw inschrijving voor de nieuwsbrief worden bewaard zolang deze relevant is voor dit doel.
- de volledige bestelling, met alle gegevens die daarvoor zijn meegezonden, blijft in de systemen van Eetkoeriers beschikbaar voor de wettelijke bewaartermijn om te voldoen aan de belastingwetgeving, welke op het moment van schrijven 7 jaar is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Eetkoeriers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Eetkoeriers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Eetkoeriers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eetkoeriers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@Eetkoeriers.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op jouw verzoek.
Eetkoeriers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Eetkoeriers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@Eetkoeriers.nl


   Klantenservice: klantenservice@eetkoeriers.nl
   Over ons

© Copyright 2024 - Eetkoeriers.nl   All Rights Reserved